Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztató

A Hírös Mester Kft. kiemelt figyelmet fordít a jogszabályi előírásoknak is megfelelő adatkezelésre, adatvédelemre.

Az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) Rendelete (2016. április 27.) (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tekinthetik meg Adatkezelési tájékoztatónkat.


pdf adatkezelesi_tajekoztato_hm

Facebook