Belvízbiztonság növelése a Dél-Alföldön: A Körtvélyesi szivattyútelep átépítése – LOT1

 

A FEJLESZTÉS CÉLJA

A beruházás elsődleges célja a KEHOP-1.3.0. Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása Felhívás céljaival összhangban az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése. Fontos célkitűzés a rendszerben a visszatartott és hasznosítható vízkészlet növelése, a vízgazdálkodási állapotok javítása. A korszerű telep üzembeállításával a mentett oldali vízvisszatartás növelése, ezzel együtt a vízkészletek helyben tartása, ill. megőrzése biztosíthatóvá válik. Ezzel együtt az ár- és belvízbiztonság javítása, valamint energiahatékonyság és üzembiztonság növelése is megvalósul a közel 60 éves szivattyútelep átépítésével, mely megvalósítandó intézkedések hatására csökken az ár- és belvízi kockázat.

FELADATUNK A PROJEKTBEN

 • Komplett elektromos kiviteli és megvalósulási terv készítése
 • Erőátviteli villamos szekrények gyártása, telepítése (1250A)
 • IT szekrények gyártása telepítése ethernet kommunikációval
 • PLC és SCADA rendszer illesztés
 • Komplett térvilágítás kivitelezése
 • LI, LSH, LSL szintmérések kialakítása
 • SIEMENS MAG DN700 és DN1000 mérőcső beépítése
 • Épületinstalláció vagyonvédelemmel
 • Villámvédelem kialakítása
 • Technológiai gép vezérlések komplett kialakítása

A FEJLESZTÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEI

 • A vízgazdálkodás helyzete kedvezőbbé válik
 • Növekszik a vízvisszatartásra alkalmas medertérfogat
 • Javul a belvízbiztonság
 • Csökken a belvízi elöntések kockázata
 • Hatékonyabb lesz a vízkormányzás
 • Fejlődik a térség infrastruktúrája
 • Az ipari és gazdasági létesítmények védettebbé válnak
 • Védettebbé válnak a hatásterületen meglévő természeti értékek, nő a biodiverzitás
 • Az energiahatékonyság és üzembiztonság javul a szivattyútelep felújításával

 

 

Pályázati logó